Przejdź do treści

Pomysł – Rowerowa Wiosna

Historia

Pielgrzymki rowerowe do różnych sanktuariów w okolicy Krakowa mają swój początek w 2021 roku. Był to czas, gdy po pandemii uczniowie przez wiele miesięcy pozostawali w domach na lekcjach zdalnych. Brak ruchu i możliwości spotkania w tym czasie zrodziły pomysł, by wybrać się we wtorek Oktawy Wielkanocnej rowerami do Kalwarii Zebrzydowskiej. Chęć udziału w tym wyjeździe zgłosiło wielu ministrantów i lektorów. Jednak pogoda tego dnia spowodowała, że wielu rodziców niechętnie chciało wypuścić swoich synów na ponad 50 kilometrową trasę w śniegu, deszczu i gradzie. Kompromisem była wycieczka do Tyńca i z powrotem. Jednak tęsknota za spotkaniem z Matką Bożą Kalwaryjską na rowerze pozostała. Trzeba było znaleźć nowy termin.

W międzyczasie kilka osób dowiedziało się o planach ministrancko-lektorskiej pielgrzymki i prosili o możliwość dołączenia. Mały wyjazd znajomych stał się w ten sposób pielgrzymką rowerową ponad 50 uczestników z całej Nowej Huty. Termin przypadł na sobotę po Bożym Ciele. Już w pierwszej pielgrzymce brali udział zarówno uczniowie po I Komunii Świętej, młodzież, studenci, całe rodziny i osoby, które już mogły się wybrać ze swoimi wnukami. Nic dziwnego, że w następnym roku zrodziła się potrzeba zorganizowania kolejnej pielgrzymki. I tak, od 2021 roku, w każdą sobotę po Bożym Ciele wyruszamy na pielgrzymkę rowerową do różnych sanktuariów w okolicach Krakowa.

Charakterystyka

Pielgrzymkę naszą organizujemy dzieląc się na grupy ok. 10 osobowe. W każdej grupie jest wyznaczona osoba, która przyjmuje obowiązki przewodnika grupy. Ona zna trasę i pozostaje w ciągłym kontakcie z serwisem oraz pomocą medyczną. Nie oznacza to jednak, że cała odpowiedzialność spoczywa na tej osobie. Każdy uczestnik w grupie jest zaproszony do współodpowiedzialności za brata i siostrę z nim pielgrzymujących. O ile prowadzący grupę pozostaje z przodu, ważne jest, aby była osoba zamykająca grupę i reagując w razie potrzeby. W ramach tej małej wspólnoty można wyznaczyć osoby odpowiedzialne za dostarczenie wody do picia lub posiłku. Poza tym wszyscy w grupie są zaproszeni, do włączania się we wspólną modlitwę. Każda grupa we własnym zakresie znajduje czas na modlitwę różańcową.

Na postojach i na trasie dla wszystkich dostępny jest serwis. Jest to samochód, który w razie potrzeby/awarii jest w stanie podwieźć rower z rowerzystą do następnego postoju, by tam zająć się możliwymi naprawami. W razie nieszczęśliwego wypadku towarzyszy pielgrzymce pomoc medyczna, która w razie potrzeby udzieli pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Tradycją jest, że podczas pielgrzymki można poczęstować się ciepłym posiłkiem. Przygotowany on jest z dobroci serca osób, które bądź to są uczestnikami pielgrzymki, bądź przez przygotowanie tego posiłku, nie uczestnicząc w niej chcą się zaangażować w jej organizację.

Pielgrzymki rowerowe są adresowane zarówno do młodych jak i bardziej doświadczonych braci i sióstr. Szczególnie zapraszamy rodziny. Istnieje możliwość, dołączenia na różnym etapie trasy, przez co każdy uczestnik może wybrać długość drogi odpowiadającą jego możliwościom. Chociaż trasy bywają bardzo długie (z centrum Krakowa prawie 80 km) to tempo nie jest szaleńcze. Staramy się o trasy, które unikają dużych przewyższeń,a które bywają największym utrudnieniem. Średnie tempo na odcinkach pozostaje jednak na poziomie ok. 12km/h, by dostosować się do słabszych i umożliwić im bezpieczny przejazd. Szybsze grupy jadą na przodzie, by pomóc w przygotowaniu miejsca postojowego dla pozostałych.

Najbliższe plany

Na dzień dzisiejszy jest pomysł, aby w cyklu 10-letnim odwiedzić najważniejsze sanktuaria, które są w okolicy Krakowa. Pierwszym miejscem przez nas odwiedzonym było sanktuarium Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej. Druga pielgrzymka odbyła się do Bazyliki św. Marii Magdaleny i św. Stanisława w Szczepanowie -miejscu urodzenia Patrona Polski. W planach na kolejne lata są następujące miejsca: Oświęcim, Czerna z Alwernią oraz Miechów. Kolejnymi pomysłami są Wadowice, Lipnica Murowana, Bochnia, Myślenice i Imbramowice. Na razie miejsca odwiedzane i zaplanowane są następujące:

  • 05.06.2021 – Kalwaria Zebrzydowska (sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej)
  • 18.06.2022 – Szczepanów (sanktuarium św. Stanisława BM)
  • 10.06.2023 – Oświęcim (miejsce śmierci św. Maksymiliana Maria Kolbe)
  • 01.06.2024 – Czerna (klasztor Karmelitów – miejsce działalności św. Rafała Kalinowskiego) i Alwernia (obraz Ecce Homo)
  • 21.06.2025 – Miechów (sanktuarium Grobu Pańskiego)