Przejdź do treści

Historia

Grupa 24 jest jedną z sześciu grup Wspólnoty IV Nowohuckiej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę. Jej korzenie sięgają Grupy Mogilskiej, która rozpoczęła tradycję nowohuckiego pielgrzymowania ku Najświętszej Matce 16 lipca 1972. Wtedy to kilkudziesięciu pielgrzymów wraz z swoi przewodnikiem O. Benignusem Deptułą Cist. wyruszyło ku Jasnej Górze, aby dojść do celu 21 lipca i ofiarować Pani Częstochowskiej miniaturową kopię Cudownego Krzyża Mogilskiego, a później wrócić do domu również pieszo z kopią obrazu Czarnej Madonny. W roku 1997 pielgrzymka mogilska po raz ostatni wyruszyła na pielgrzymi szlak z Bazyliki Podwyższenia Krzyża Świętego w Mogile na Jasną Górę.

W roku 1998 ks. biskup Kazimierz Nycz powołał do istnienia człon nowohucki, który gościnnie szedł członem I XVIII Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, korzystając z ich zaplecza organizacyjnego. Było wówczas 480 osób. Przewodnikiem głównym członu był ks. Roman Ciupaka.

W pełni samodzielnie pątnicy członu IV wyruszyli w roku następnym. Odrębna trasa tego członu prowadziła przez malownicze miejscowości Jury Krakowsko-Częstochowskiej z noclegami w Skale, Wolbromiu, Wierbce, Rzędkowicach i Zrębicach. Pielgrzymowało wówczas 450 osób. W roku Jubileuszowym liczba pielgrzymów podwoiła się i wyniosła 957. Wówczas to Wspólnotę nowohucką podzielono na grupy, które prezentowały się w pięciobarwnych chustach: Mistrzejowicka – zielona, Młodzieżowa (Kalinowe) – błękitna, Mogilska – czerwona, Pallotyńska – żółta, Baza (organizatorzy) – biała.

Grupa 24 Mistrzejowicka wywodzi się z Parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Mistrzejowicach. Nie zamyka się jednak na braci i siostry z innych wspólnot parafialnych i zawsze chętnie przyjmuje tych, którzy mają pragnienie wspólnego pielgrzymowania do tronu Maryi Matki Jezusa Chrystusa. Patronem wspólnoty jest św. Maksymilian, którego wizerunek umieszczony na znaku prowadzi nas ku obranemu celowi. Przewodnikiem duchowym, wsparciem w trudnych chwilach, towarzyszem w radościach i smutkach codziennego pielgrzymiego trudu jest ks. Michał Mleczek obecny wikary parafii św. Stanisława na Dąbiu. Wśród pielgrzymów wspólnoty nowohuckiej łatwo rozpoznać grupę 24 po zielonym kolorze chust, które noszone są na różne sposoby.

Mimo różnego wieku, charakterów i spojrzenia na życie grupa 24 jest rozmodloną, rozśpiewaną, bardzo radosną i wspierającą się w pielgrzymich trudach wspólnotą.

W roku 1997 grupa mogilska została podzielona na 6 mniejszych grup, tworzących Wspólnotę IV Nowohucką, która pielgrzymuje do Matki po dziś dzień. Grupa 24 jest grupą utworzoną przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach, jednak pielgrzymi, którzy idą pod jej znakiem pochodzą z różnych parafii nie tylko na terenie Krakowa.